Kontakt

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO REHABILITACYJNO
– SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Polska, 91-848 Łódź, ul Górnicza 5

tel./fax. +48 (042) 659 14 53,
mobil: +48 501 524 168

email: olwoz@poczta.onet.pl
FB: facebook.com/ltrsn

Treningi: hala MOSiR, Łódź ul. Karpacka 61;
wtorki 18-20,
środy 18-20,
czwartki 18-20

konto: PKO S.A. V oddział w Łodzi  nr 20124015451111000011671295